Haachtsesteenweg 673, 1910 Kampenhout     T  016/35 99 40     F  016/35 99 41     E  info@plint-service.com
Realisaties
Neem contact op!
Ontdek onze producten

Ontstaan in 1999 verwerkt Plint-service Bvba keramische tegels en natuursteen.

 

Wij achten ons als bedrijf verplicht om op een zo milieuvriendelijke manier te functioneren.

Wij zijn bewust dat er  zorgvuldig omgesprongen dient te worden met energiebronnen, grondstoffen en afval.

Een performant milieubeleid zal ons toelaten om duurzaam te ondernemen en onze concurrentiekracht verhogen .

Om dit te bereiken voert Plint-service Bvba haar activiteiten uit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

 

  1. het naleven van alle wettelijke en andere wetgeving in verband met milieu
  2. doelstellingen vastleggen  om de belasting van het milieu te beperken
  3. afval zoveel mogelijk te reduceren, te recycleren en te vernietigen en dit op een wettelijke en veilige wijze
  4. rationeel gebruik maken van water, energie en grondstoffen
  5. het nemen van maatregelen om milieuverontreiniging te vermijden
  6. constructief en open communiceren wat betreft milieu naar klanten, overheidsinstanties en andere belanghebbenden
  7. het steunen van alle activiteiten die duurzaamheid aanmoedigen
  8. het beleid en zijn doelstellingen dienen steeds open te staan voor continue verbetering van de milieuprestaties
  9. het bevorderen van het milieubewust handelen van alle medewerkers en contractors  via opleidingen, nota’s, en werkvoorschriften

 

 

Om dit te waarborgen werkt Plint-service Bvba met een milieumanagementsysteem volgens de vereisten van de internationale norm ISO 14001.  Dit managementsysteem zal ervoor zorgen dat het milieubeleid regelmatig beoordeeld en aangepast wordt.

 

Dit milieubeleid wordt kenbaar gemaakt aan Plint-service personeelsleden, relevante leveranciers en onderaannemers en is tevens voor iedereen beschikbaar.

 

De directie en alle medewerkers verbinden zich er toe om deze beleidsprincipes ten allen tijde toe te passen.

 

Manuela Martín Mendiola

Kampenhout,   6 november 2007


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis tips

Deel deze pagina:  

Nieuws

Haachtsesteenweg 673, 1910 Kampenhout     T  016/35 99 40     F  016/35 99 41     E  info@plint-service.com